צור קשר

cbh, t,rho
בניית אתרים לקוחות בנית אתרים לקוחות נבחרים לקוחות בניית אתרים

שרת
שרת או באנגלית Server הוא מונח המתחלק לשני חלקים
1. תוכנת מחשב שנועדה לספק שירות לתוכנות אחרות (תוכנות לקוח).
2. מחשב שעושה פעולה של הרצת תוכנת שרת (לעיתים יותר מאחת), ומעניק שירותים למחשבים אחרים. מחשבים אלו מצריכים חומרה גבוהה יותר מאלו של מחשבים רגילים כמו כן רצוי כי מחשבים אלו יהיו זמינים ושרידים יותר ובעלי גיבוי מלא.
יכול להיות מצב בו תוכנת הלקוח של השרת נמצא על גבי אותו המחשב המשמש כשרת. דוגמה למחשבים שעליהם פועלת תוכנת שרת ותוכנת לקוח במקביל הן מחשבים של ספריות דינמיות וטכנולוגית רכיבים. לעומתם שרתי אינטרנט אלו שרתים שנמצאים בנפרד מתוכנת הלקוח. תוכנות של מסדי נתונים לדוגמה מתוכננות בצורה שתאפשר גם שימוש מרחוק (Remote Computer) וגם למחשב המקומי (Local computer ).
כיצד פועלת תוכנת שרת ?
תוכנת שרת פועלת על ידי האזנה לבקשה המגיעה מתוכנת הלקוח ומגיבה בהתאם לבקשה. התגובה נעשית על ידי הפרוטוקול שנקבע בתוכנה מראש, על תוכנת שרת להיות זמינה תמיד בכל שעה על מנת להיענות לבקשה של תוכנת הלקוח.
דוגמאות לתוכנות שרתים :
שרת קבצים – שרת זה נועד ליצור מחסן של קבצים שנשלחים אליו ממשתמשי הרשת, דבר זה מאפשר זמינות של הקבצים לכל המשתמשים בשרת.
שרת הדפסה – שרת זה נועד לקבל קבצים שמיועדים להדפסה ולהעביר אותן למדפסות המתאימות שמחוברות לרשת.
שרת של בסיס נתונים – שרת מסוג זה נועד ליצור ולהכיל את כל בסיס הנתונים של הרשת, ואת התוכנה שלו.
שרת פקסים – נועד לקבל או לשלוח פקסים אל וממספר נמענים באותו הזמן על ידי שימוש במחשב ללא צורך בפקס.
השרת הוא בעצם תוכנת מחשב שמבצעת שירות שהיא מתבקשת לעשות על ידי פרוטוקול קבוע מראש שמוטבע בתוכנה. תוכנת שרת מצריכה שימוש במחשב פיזי עליו היא פועלת, יכול להיות מצב בו יש מספר שרתים על גבי מחשב אחד או שרת אחד גדול המתחלק בין מספר מחשבים.

בתהליך של בניית אתרים, עושים במקרים רבים שימוש בשרת על מנת לאחסן את המידע שמתקבל באמצעות האתר, או להעלות מידע לאתר עצמו.

 

Mail@Example.com  |    555-555-555    |   רחוב . 123  ישראל 000000