צור קשר

cbh, t,rho
בניית אתרים לקוחות בנית אתרים לקוחות נבחרים לקוחות בניית אתרים

הורדת טפסים


בניית אתרים » תמיכה  » הורדת טפסים  » הורדת טפסים

עלמנת להתחיל בתהליך הרישון כלקוח חדש לחברת אמסל יש למלות טופס רישום לקוח חדש.
רשימת הטפסים החשובים בניית אתרים היא:

טופס רישום לקוח חדש

עלמנת להתחיל לקבל שרותים מחברת אמסל יש למלא טופס רישום לקוח חדש . הטופס מאפשר לנו לדעת את כל הפרטים עליכם כולל  מען מכתבים עלמנת שנדע לאן לשלוח לכם את החשבוניות.

טופס לתשלום בהוראת קבע או כרטיס אשראי

עלמנת להתחיל לקבל שרותים מחברת אמסל יש למלאטופס לתשלום בהוראת קבע או כרטיס אשראי. בנוסף לטופס הזה צריך גם למלא את טופס רישום לקוח חדש
הטופס מאפשר לנו לדעת את כל הפרטים עליכם כולל  מען מכתבים עלמנת שנדע לאן לשלוח לכם את החשבוניות.

טופס שינוי פרטים לדומיין ישראלי

עלמנת להעביר דומין לחברת אמסל מרשם אחר יש למלא טופס שינוי פרטים לדומיין ישראלי
Mail@Example.com  |    555-555-555    |   רחוב . 123  ישראל 000000